Izvajanje poizvedb s pomočjo PDO razreda

Pred nekaj dnevi, natančneje 20.6.2013, je bila uradno izdana nova verzija PHP in sicer 5.5.0, kjer so med drugim odstranili funkcijo mysql_query() in tako je sedaj potrebno uporabljati drug razred za izvajanje poizvedb in sicer PHP Data Objects (v nadaljevanju PDO). PDO med drugim tudi zagotavlja varnejše poizvedbe, varnejše v smislu zaščite pred morebitnimi injection napadi, in posledično uporablja tudi druge funkcije in prav te funkcije si bomo ogledali v nadaljevanju na praktičnih primerih.

Preberi več o Izvajanje poizvedb s pomočjo PDO razreda